Zoek dekking!

Hanzestad Zutphen heeft een rijke geschiedenis. Gelukkig zijn er nog genoeg restanten van die boeiende historie terug te vinden in de binnenstad, waaronder delen van de vestingwerken. Er is door de Zutphense Musea in samenwerking met de stadsgidsen een wandeling uitgestippeld langs deze werken en hiervoor is een lesbrief ontwikkeld.

Zoek dekking!

'Zoek dekking' is de titel van de lesbrief voor basischoolkinderen. Het boekwerkje volgt de geschiedenis van de vroegste nederzettingen die werden overlopen door de vikingen, via de aanwezigheid van de Staatse troepen van Maurits tot aan de uitbreiding van de vestingwerken naar plannen van Menno van Coehoorn. De historie wordt verteld in korte stripverhalen, afgewisseld met vragen en opdrachten.


Al meer dan 1522 bezoekers hebben dit artikel gelezen.