Lesbrief over het Vechtdal

Sinds 2002 maakt ToonWorkz in opdracht van Kunst en Cultuur Overijssel (KCO) lesbrieven voor middelbare scholen. Inmiddels zijn er vijf verschenen, van respectievelijk Zwolle, Deventer, Hengelo, Kampen en het Vechtdal.

In de lesbrieven staan stadswandelingen (en in de laatste uitgave een fietstocht) met een speciaal thema. In Zwolle kunnen leerlingen oude gebouwen bekijken uit de Hanzetijd. Over die gebouwen worden vragen gesteld, die in het boekje ingevuld kunnen worden. Doordat er gekozen is voor allerlei stripfiguren bij de foto's, ontstaat er een -in combinatie met de frisse opmaak- een uitgave die zeker de jeugd aan zal spreken. En dat is in de praktijk ook wel gebleken. Na Zwolle zijn de lesbrieven 'Deventer en de Moderne Devotie', 'Hengelo Industriestad', 'De Gilden in Kampen' en sinds kort 'Wonen in het Vechtdal".


Al meer dan 2440 bezoekers hebben dit artikel gelezen.