PRINT

Rechtbank gered!

De rechtbank is Zutphen is (voorlopig) gered. De inwoners uit de mooiste stad aan de IJssel zijn met succes massaal in verzet gekomen tegen de onzalige plannen van minister Steurs met als absoluut hoogtepunt de actie ‘Wij staan voor de rechtbank’.

Eind september, begin oktober werden inwoners van Zutphen opgeroepen zich op donderdag 8 oktober te verzamelen voor het gerechtsgebouw. Hiervoor hebben wij een poster gemaakt die overal in de stad werd uitgedeeld en werd opgehangen. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Na enkele korte toespraken van onder andere de burgemeester werd er een foto gemaakt van alle aanwezigen voor de rechtbank. Die middag reisde de burgervader af naar Den Haag alwaar hij na een gloedvol betoog de foto en een petitie met ruim 2.300 handtekeningen overhandigde. 

De actie heeft succes gehad. De -gedeeltelijk- sluiting van de rechtbank in Zutphen, maar ook in heel veel andere steden werd door de kamer verhinderd. Voorlopig blijft de rechtbank, zo heeft de minister verzekerd, in vol ornaat bestaan.


Al meer dan 2845 bezoekers hebben dit artikel gelezen.