ANIMATIE

Natuurbrand bestrijding

Natuurbranden komen in Nederland geregeld voor en zijn meestal te wijten aan menselijk handelen. Een gebied als de Veluwe staat dan ook hoog op de agenda van de veiligheidsregio's. Echter wordt dit gebied beheerd door twee verschillende instanties. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland.

Natuurbrand bestrijding

Om goed samen te werken tussen beide regio's is er een Operationele Plan Natuurbrandbestrijding (OPN) opgesteld. Om de werking van dit plan onder de manschappen onder de aandacht te brengen, kregen wij de opdracht hiervoor een korte animatie te maken.

Bekijk dit item in onze portfolio: OPN


Al meer dan 2125 bezoekers hebben dit artikel gelezen.

Meer over dit item in de Portfolio

OPN