ANIMATIE

Bisto Klear Foar De Takomst?

Vanuit de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a is de fusiegemeente Noardeast-Fryslân ontstaan. De nieuwe ambtelijk organisatie is volop in ontwikkeling en voor medewerkers is het programma 'Klear foar de takomst' gelanceerd. Ter introductie hebben wij hierover een animatie gemaakt.

Bisto Klear Foar De Takomst?

Vanuit de gemeente kwam de vraag voor de ontwikkeling van een animatie waarin kort wordt uitgelegd wat het programma behelst. En waarom bepaalde beleidswijzigingen worden doorgevoerd en wat de achtergronden daarvan zijn. Samen met verschillende medewerkers hebben wij een script geschreven en daar vervolgens een storyboard bij gemaakt. Belangerijk daarbij is dat de beelden de tekst ondersteunen, daar waar mogelijk verduidelijk en ook de juiste sfeer weergeven. In de animatie zijn verschillende hotspots en landschappelijke kenmerken van de Friese gemeente verwerkt. En natuurlijk mocht de snip niet ontbreken die regelmatig door het beeld vliegt.

Bekijk dit item in onze portfolio: Bisto Klear Foar De Takomst?


Al meer dan 1568 bezoekers hebben dit artikel gelezen.

Meer over dit item in de Portfolio

Bisto Klear Foar De Takomst?