Green Dutch

Detail van decals op een Nederlandse Bölkow Helicopter