DVD 'Vrijheid'

De afgelopen maanden hebben we in opdracht van KCO (Kunst & Cultuur Overijssel) een DVD gemaakt met de titel 'Vrijheid'. Op de schijf staat een moderne versie van het imponerende diaklankbeeld, 'Gedenk... maar om voort te gaan" van musicus Gert Oosterwijk.

Hij maakte het diaklankbeeld voor het Bevrijdingsfestival in 1991. Het originele diaklankbeeld is door Gert Oosterwijk in samenwerking met Aranka Meijerink-Wijnbeek, werkzaam bij het Stedelijk Museum in Zwolle, samengesteld uit een fotocollectie van het museum. Het unieke fotomateriaal is afkomstig uit een persoonlijk archief en bevat beelden die nog nooit eerder gepubliceerd zijn. De beelden werden gedigitaliseerd en op enkele plekken geretoucheerd, maar zodanig dat de authentieke sfeer van de beelden behouden bleef.

Filmische weergave

Het diaklankbeeld bestaat uit staande en liggende dia's. Omdat het televisieformaat (liggend) als uitgangspunt diende, is er gekozen voor een filmischer aanpak. Wanneer we dit niet hadden gedaan, zouden er regelmatig verticale zwarte balken in beeld verschijnen. Daarnaast toonde het originele diaklankbeeld de beelden op een redelijk statisch wijze, beeld voor beeld met daartussen een overgang van het ene naar het andere beeld. Bij de DVD-versie is gebruik gemaakt van de Ken Burns methode, genoemd naar de uitvinder van deze techniek, de documentaire filmer Ken Burns. Deze techniek laat de (virtuele) camera bewegen over het beeld, waarbij in- en uitgezoomd wordt, op een dusdanige manier dat de belangrijkste elementen van de dia goed weergegeven worden.
De duur van het klankbeeld is ruim 30 minuten.

Scénes

Het diaklankbeeld is opgedeeld in vijf scénes:
1. De aanloop
2. De bezetting
3. De holocaust
4. De bevrijding
5. Vrijheid

Via het keuzemenu kan men rechtsreeks naar een specifieke scêne springen Daarnaast zijn er de opties om alleen de muziek te beluisteren of alleen de beelden te bekijken via 5 verschillende diashows.

Interactief lesmateriaal

Tot slot staat er op de DVD ook een interactieve lessenserie. Deze lessenserie is tot stand gekomen in samenwerking met Nico Lettinck en Ad Voogt van Windesheim Zwolle. Via het lesmateriaal op deze DVD kunnen leerlingen met elkaar nadenken en praten over de betekenis van het woord vrijheid. De lessen zijn met behulp van een computer met DVD eenheid te bekijken als zelfstandig programma op zowel het Windows als Apple Macintosh platform. Tevens bestaat er de mogelijkheid de lessen te bekijken met behulp van een browser.

De DVD is te bestellen bij KCO: Telefoon: (038) 422 50 30


Al meer dan 2950 bezoekers hebben dit artikel gelezen.